Betydande minskning av bostadsförsäljningen på Kanarieöarna i mars

Enligt de senaste uppgifterna som offentliggjordes igår av Consejo General del Notariado (allmänna notarierådet) förändrades situationen för försäljningen av bostadsfastigheter i Spanien i allmänhet och på Kanarieöarna i synnerhet avsevärt i mars.

Detta beror delvis på att antalet sådana fastigheter till salu på Kanarieöarna minskade avsevärt under det första kvartalet, vilket ledde till att antalet sålda fastigheter i mars (jämfört med året innan) minskade med hela 17,3 %, med totalt 2 616 transaktioner. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var 1 931 euro. Den ökande efterfrågan på biluthyrningstjänster i regionen har också noterats.

I hela kungariket sjönk försäljningen av bostadsfastigheter med 11,7 % i mars och uppgick till 63 661 transaktioner, med ett genomsnittligt pris per kvadratmeter på 1 580 euro, vilket är 13,6 % högre än föregående år. Antalet hypotekslån som utfärdades för bostadsköp minskade dock med 26,4 %.